About the Determination of Crime

Keywords: crime, determination, system of social relations, deformation of legal consciousness and legal culture, criminal reality

Abstract

In the article on the basis of system approach the concept and mechanism of determination of crime are considered, the system of determinants of crime is established, causality of this phenomenon is revealed. It is noted that crime arises, exists and develops as a result of the interaction of members of society with each other, as well as with the social environment and society as a general system. Therefore, crime first and foremost linked to the conditions of life of society, the state of social consciousness and the system of social relations. Crime does not produce a single phenomenon, process or event, but a synergy of similar and homogeneous phenomena and processes. In addition, crime is capable of self-reproduction, by regularly repeating the most persistent forms of criminal behavior. Of all the types of determination, causality is of paramount importance, since this category reflects the objective, regular link between crime and the phenomena that give rise to it.

At the level of society, the causes of crime are criminogenic deformations of the legal consciousness and legal culture, which, under certain conditions, naturally give rise to criminal forms of behavior by members of society. Such deformations lead to a criminal state, when people think about the benefits of criminal behavior and are not afraid of criminal responsibility. Deformations of the legal consciousness include defects in the legal worldview, distorted values, the legal subculture, double morality, anti-social interests, and opportunistic behavioral strategies.

Among the conditions contributing to the increase in the crime rate, the biggest influences are: shadow economy and criminal monopolism; corruption; poverty of a large part of the population; income inequality; job cuts and unemployment; uncontrolled urbanization; ill-considered changes to the legislation, first of all criminal; human rights abuses; social tension and conflicting; concealment of criminal offenses from accounting, low rates of disclosure of criminal offenses; unfair judgments (sentences); trafficking in weapons, ammunition and explosives; unreasonable large-scale amnesty of criminals; high levels of consumption of alcoholic beverages, drugs and psychotropic substances; child homelessness and neglect.

References

Danshin I.N. (2005). Obshcheteoreticheskye problemy kriminologii: monograf. Harkiv: Prapor [in Russian].
Boiko A.M. (2008). Determinaciya ekonomichnoyi zlochunnosty v Ukrainy v ymovah perehodu do rynkovoyi ekonomiky (teoretyko-kruminologichne doslidzhennya): monograf. Lviv: LNY im. Ivana Franka [in Ukrainian].
Zakalyuk A.P. (2007). Kurs suchasnoyi kruminologii: teoriya i praktyka: y 3 kn. Kn.1: Teoretychni zasady ta istoriya ukrayinskoyi kryminologichnoyi nauky. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].
Kalman O.G., Hrystych I.O. Pravova statystyka: pidrychnyk. Harkiv: Pravo, 2004 [in Ukrainian].
Luneev V.V. (2011). Kurs mirovoi i rossiyskoi kriminologii: uchebnik v 2 t. T 1. Obshchaya chast. Moskva : Yurait [in Russian].
Ukrainsky korelyatsyi. Urbanistyka (infografika). URL: https://gurt.org.ua/articles/19729/ (data zvernennya 05.03.2020) [in Ukrainian].
Kudryavtsev V.M. (1998). Genezys prestupleniya. Opyt kriminologicheskogo modelirovaniya. Ucheb. posob. Мoskva: Forum-Infra-М [in Russian].
Strychkov N.А. (1979). Prestupnost kak sotsialnoe yavlenie. L.: MVD SSSR [in Russian].
Kuznetsova N.F. (2003). Izbrannuye trydu . SPb.: Yuridicheskui tsentr Press [in Russian].
Kostenko O.M. (2020). U svitli sotsialnogo naturalizmu (vybrane): vybrani tvory. Кyiv : Palyvoda А.V. [in Ukrainian].
Zelinskyi A.F., Onika L.P. (1994). Determinatsiya zlochynu. Harkiv : UkrYUA [in Ukrainian].
Shnaider G.Y. (1994). Kriminologiya. Мoskva : Progress-Univers [in Russian].
Rabinovych P.M., Bachynskyi T.V. (2015). Formuvannya osnov pravovogo svitoglyadu, pravovoyi svidomosti ta pravovoyi kultury shkilnoi molodi (teoretyko- i sotsiologo-pravove doslidzhennya). Pratsi Lvivskoyi laboratorii prav lyudunu i gromadyanuna NDI derzh. byd-vа tа mistsev. samovryad. NAPrN. Seriya 1. Doslidzhennya tа referaty. 29. Lviv: LOFB «Medytsina i pravo». 26 [in Ukrainian].
Kozyurba М.І. (zа red.). (2015). Zagalna teoriya prava: pidruchnyk. Кyiv : Vaitе [in Ukrainian].
Shakun V.І. (2010). Otologichnui vymir u kruminologii. Pravo Ukrainy. 7. 140 [in Ukrainian].
Dremin V.Н. (2009). Prestupnost kak sotsialnaya praktika: institutsionalnaya teoriya kriminalizatsyyi obshchestva: monograf. Оdessa : Yurid. Lit. [in Russian].
L.М. Gerasina, О.G. Danilyan, О.P. Dzyoban tа in. (2009). Pravosvidomist i pravova kultura yak bazovi chynnyky derzhavotvorchogo protsessu v Ukrayini. Monograf. Harkiv : Pravо [in Ukrainian].
Onishchenko N.М. (2014). Pravovyi svitoglyad i politika (suchasna realnist, bachennya na perspektyvu). Byuleten Ministerstva yustucii. 2. 94-96 [in Ukrainian].
Nazarenko G.V. (1998). Teoriya gosudarstva i prava: ychebnoe posobie. Moskva: Os-89 [in Russian].
Ratinov A.R. (1976). Opyt izucheniya pravovyh ustanovok i orientatsyi prestupnikov. Psihologicheskoe izuchenie lichnosti prestupnika (Metodu issledovaniya): sb. nauch. tr. Мoskva: VIPP [in Russian].
Ukrainske suspilstvo ta evropeiski tsinnosti: zvit za rezultatamy sotsiologichnogo doslidzhennya. URL: https://issuu.com/mariialytvyn/docs/13570 [in Ukrainian].
Zlobina О.G., Kostenko N.V., Shulga М.О. tа іn. (2017). Stan ukrainskogo suspilstva: tsyvilizacyinyi vymir / zа red. М.О. Shylgy. Кyiv : І-t sotsiolog. NAN Uкrаyiny [in Ukrainian].
Rezyltaty zagalnonatsionalnogo opytuvannya «Ukrainske pokolinnya z tsinnosti ta orientyry». URL: http://neweurope.org.ua/analytics/ukrayinske-pokolinnya-z-tsinnosti-ta-oriyentyry/ [in Ukrainian].
Instytytsyine seredovyshche neformalnyh trudovyh vidnosyn v Ukrayini: masshtaby, dynamika, naslidky. URL: http://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-doslidzhennia-tsentru-razumkova-instytutsiine-seredovyshche-neformalnykh-trudovykh-vidnosyn-v-ukraini-masshtaby-dynamika-naslidky&prev=search[in Ukrainian].
Shakun V.І., Tymoshenkо V.І. tа in. (redkol.). (2019). Velyka ukrayinska yurydychna entsyklopediya u 20 t. Т. 18: Kryminologiya. Kryminalno-vykonavche pravo; NAPrN Ukrainy, In-t derzhavy i prava imenі V.М. Koretskogo NAN Ukrainy; Nats. yuryd. in-t imeni Yaroslava Mudrogo [in Ukrainian].
Holovkin B.М. (2014). Prychynnist v systemi determinatsii zlochynnosti. Teoriya i praktyka pravoznavstva. 1(5). 7. URL: http://nauka.juracademy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/_1.pdf. [in Ukrainian].
Published
2020-04-15
How to Cite
Holovkin, B. (2020). About the Determination of Crime. Law Review of Kyiv University of Law, (1), 274-280. https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2020.55
Section
Criminal law and criminology