Legal aspects of the programming budgeting development

Keywords: budgetary sphere, budgeting legislation, budgetary planning, legal support, program-target method, programming budgeting models.

Abstract

An article is devoted to the complex problem of the programming budgeting legislation aspects implementation in Ukraine and in the economically developed countries also. In Ukraine during the last two decades special legal documents were accepted in order to use the program-target method in the budgetary process regulation. Some of these documents are mentioned in this article. Taking into account the necessity of the legislation norms in the field of programming budgeting in Ukraine improvement, an international experience in the respective financial law sphere is important as a source of new ideas for the legislation norms in Ukraine further development and harmonization with legislation norms accepted in the economically developed countries also. That is why in this article programming budgeting international practice achievements and faults are analyzed. An attempt to concentrate attention on the respective problematic questions in the budgetary law sphere is undertaken. The characters of the administrative, centralized, model of the programming budgeting, which occur in the countries with the presidential form of govern, and also the contractive, decentralized, model of the programming budgeting, which occur in the countries with the considerable power of the parliament, are described. Attention is focused on the analysis of the accepted by the Organization for Economic Cooperation and Development programming budgeting classification, what includes the performance-oriented budgeting model, and also the performance budgeting models, namely: the presentational performance budgeting; the performance-informed budgeting; the direct performance budgeting. Comparative analysis of these models implementation shows that in order to reach positive result the financial law special acts were accepted in different countries. Taking into account the necessity of the public finance sphere organization improvement, it is reasonable for this purpose to concentrate attention on the performance-informed budgeting legislation development in Ukraine.

References

Pokataieva, O.V., Kosova, E.V. (2015). Perspektyvy rozvytku finansovoho prava v umovakh asotsiatsii Ukrainy z Yevropeiskym Soiuzom. Pravo ta derzhavne upravlinnia. 4 (21), 22-26 [in Ukrainian].
Ustymenko, V.A. (2017). Problemy ta perspektyvy realizatsii Uhody pro asotsiatsiiu z YeS: ekonomiko-pravovi aspekty. Ekonomika ta pravo. 3 (48), 54-62 [in Ukrainian].
Dovnes, R., Moretti, D., Nicol, S. (2017). Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the context of EU budget focused on results. OECD Journal of Budgeting. 17/1, 9-68. URL: https://doi.org/10.1787/budget-17-5jfnx7fj38r2 [in English].
OECD (2017), Government at a Glance 2017. (2017). Paris: OECD Publishing. URL: http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en [in English].
World Economic Situation and Prospects 2019. (2019). New York: United Nations. URL: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2019_BOOK-web.pdf [in English].
Shemshuchenko, Yu.S., Averianov, V.B., Horbatenko, V.P., Kresina, I.O., Kukuruz, O.V., Pukhtetska, A.A. ... Horbatenko, V.P. (Vidp. red.). (2011). Zasoby podolannia kryzovykh yavyshch u systemi derzhavnoho upravlinnia: svitovyi dosvid i Ukraina. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Belenchuk, A.A., Busarova, A.V., Lavrov, A.M. (2012). Perehod k programmnomu byudzhetu: opyit Frantsii i rossiyskaya praktika. Finansyi. 7, 15-20 [in Russian].
Shmigol, N.S. (2017). Povyishenie effektivnosti programmnogo byudzhetirovaniya s uchetom luchshih zarubezhnyih praktik. Ekonomika. Finansyi. Pravo. 5, 114-125 [in Russian].
OECD (2013), Government at a Glance 2013. (2013). Paris: OECD Publishing. URL: http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2013-en [in English].
Prymachenko, L.V. (2012). Spolucheni Shtaty Ameryky. U Yu.V. Kovbasiuk, S.V. Zahorodniuk, P.I. Krainik, Kh.M. Deinehy (Zah. Red.), Svitovi modeli derzhavnoho upravlinnia: dosvid dlia Ukrainy (ss. 457-482). Kyiv: NADU [in Ukrainian].
Shapoval, V.M. (2018). Konstytutsiia Frantsuzkoi Respubliky (z peredmovoiu Volodymyra Shapovala). Kyiv: Moskalenko O.M. [in Ukrainian].
Aleksieieva, N. (2013). Holovni biudzhetni protsedury: finansova praktyka Frantsii. Rynok tsinnykh paperiv. 9-10, 29-37 [in Ukrainian].
Mamchur, H.V. (2014). Vydy i modeli derzhavnoi sluzhby. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia «Derzhavne upravlinnia». 1(1), 41-45 [in Ukrainian].
Government at a Glance 2009. (2009). Paris: OECD Publishing. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264075061-en.pdf?expires=1583588294&id=id&accname=guest&checksum=05090096E0B639AF26F1C8A5A716091B [in English].
OECD (2015), Government at a Glance 2015. (2015). Paris: OECD Publishing. URL: http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2015-en [in English].
Yastrebova, O.K., Bogacheva, O.V. (2014). Mezhdunarodnyiy opyit programnogo byudzhetirovaniya: obschie printsipyi i modeli. Finansyi i kredit. 40 (616), 50-59 [in Russian].
OECD Best Practices for Performance Budgeting. (2018). OECD. GOV/PGC/SBO(2018)7. URL: https://one.oecd.org/document/GOV/PGC/SBO(2018)7/en/pdf [in English].
Berezovska, I.A. (2009). Pravovi zasady suchasnoho biudzhetnoho prava. Ukrainsko-hretskyi mizhnarodnyi naukovyi yurydychnyi zhurnal Porivnialno-pravovi doslidzhennia. 2, 62-67 [in Ukrainian].
Fedoriv, O.I. (2013). Pravove rehuliuvannia rozpodilu biudzhetnykh vydatkiv YeS. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pravo». 3, 34, 144-148 [in Ukrainian].
Bohdan, T.P. (2017). Serednostrokove biudzhetne planuvannia v Ukraini: systemna sutnist, funktsii, strukturni elementy. Finansy Ukrainy. 6, 7-25 [in Ukrainian].
Published
2020-04-15
How to Cite
Romanenko, I. (2020). Legal aspects of the programming budgeting development. Law Review of Kyiv University of Law, (1), 167-172. https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2020.34
Section
State governing and administrative law issues. Financial law. Information law